Monday, September 24, 2012

UNESCO AWARD OF EXCELLANCE for HANDICRAFT

Selasa, 25 September 2012. Hari ini merupakan hari ketiga para juri membuat penilaian produk-produk dan telah selesai menilai produk-produk dari South-East Asia (Malaysia, Indonesia, Cambodia, Thailand dan Laos). Para juri melakukan kerja-kerja mereka dengan tekun, amanah dan bertanggungjawab bagi mempastikan produk-produk yang diterima menepati penilaian untuk mendapat pengiktirafan UNESCO Award Of Excellance For Handictarf seperti gambar-gambar disertakan.Prof. Dato' Mohamed Najib dan Mrs. Manjari Nirula sedang berbincang
 
Mrs. Anne Sutherland (Canada) dan Mrs. Judith Chung (Singapore) meneliti produk yang dinilai
  
YM Datin Peduka Fauziah Raja Tun Uda (tengah) mengenakan pakaian yang dinilai


Mrs. Surapee Rojanavongse (Thailand) meneliti produk yang dinilai
 
Mr. Edric Ong (tengah) sedang menerangkan produk yang dinilai

Mr. Galen Hogen (Singapore) dan Mrs. Anne Sutherland (Canada) sedang berbincang
 
Prof. Dato' Mohamamed Najib (Malaysia) dan Mrs. Manjari Nirula (India) 

Mrs. Dr. Ghada Hijjwi Ghadumi (Kuwait-pemerhati) dan juri Mrs. Dinara Chuchonbaeva (Kyrgistan)
 
Mrs. Surapee Rojanavongse (Thailand)

Mrs. Judith Chung (Singapore) meneliti produk

Mrs. Ghada Hijjwi Ghadumi (Kuwait)

Mrs. Hesti Indah Kresnarini (Indonesia-pemerhati) dan Mrs. Dinara Chuchonbaeva (Kyrgistan) sedang berbincang porduk yang dinilai

Mrs. Manjari Nirula (India) menerangkan pandangan beliau mengenai produk yang dinilai
 
Mrs. Anne Sutherland (Canada), Mrs. Surapee Rojanavongse (Thailand) dan Mrs. Judith Chung (Singapore) berbincang produk yang dinilai


Ms. Vanessa Achilles (Thailand-Fesilitator) turut mencuba produk yang dinilai

Mrs. Surapee Rojanavongse (Thailand) turut mencuba produk yang dinilai

Mrs. Judith Chung (Singapore) meneliti produk yang dinilai


Sunday, September 23, 2012

UNESCO AWARD OF EXCELLENCE for HANDICRAFT

Ahad, 23 September 2012 : UNESCO Award Of Excellance For Handicraft  dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia di bawah Kementerian Penerangan Komunikasi & Kebudayaan dengan kerjasama Society Atelier dan Craft Council Of Malaysia diadakan pada 23 – 26 September 2012 bertempat di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak.   Sebanyak Seratus Lapan puluh Sembilan (189) penyertaan daripada South-East Asia & South Asia telah diterima. Pelbagai produk daripada Textiles, Natural Fiber, Ceramic, Wood, Stone, Metal dan lain-lain produk telah diterima untuk dihakimi dan dinilai mutu pembuatannya.

Beberapa penel juri telah dilantik untuk membuat penilaian produk-produk yang telah dihantar oleh peserta. Antaranya juri yang dilantik adalah Mrs. Surapee Rojanavongse (Thailand), Mrs. Manjari Nirula (India), Mrs. Dinara Chuchonbaeva (Kyrgistan), Mr. Galen Hogan (Singapore), Prof. Dato' Dr. Mohamed Najib b Ahmad Dewa (Malaysia), Mrs. Judith Chung (Singapore), Mrs. Anne Sutherland (Canada), serta 3 oranf fesilitator iaitu Ms. Vanessa Achilles (Thailand), YM Raja Datin Paduka Fauziah Raja Tun Uda dan Mr. Edric Ong (Malaysia)

GAMBAR-GAMBAR

Salah seorang juri yang tiba semalam Mrs. Manjari  Nirula dari India

         Taklimat dari fesilitator (22.09.12)              

Juri-Juri yang menghadiri taklimat

Juri-Juri yang menghadiri taklimat

Persidangan Juri                                            

Juri sedang menilai produk                           

Juri sedang menilai produk                           

Juri sedang berbincang                                   

Juri sedang menilai produk                            

Fesilitator menerangkan mengenai produk

Juri cuba memakai produk yg. dinilai         

Penilaian Produk                                              

Urus Setia yang bertugas