Monday, March 12, 2012

PROGRAM PENDIDIKAN KRAF BATIK – IKAT DAN CELUP

PROGRAM PENDIDIKAN KRAF BATIK – IKAT DAN CELUP
(Kajian Rekaan Seni Visual subjek Peperiksaan SPM 2012)

SABTU, 10 Mac 2012 ; Bahagian Pemuliharaan KRAFTANGAN MALAYSIA Cawangan Sarawak telah mengadakan Program Pendidikan Kraf Batik – Ikat Dan Celup (Kajian Rekaan Seni Visual Subjek Peperiksaan SPM 2012). Program ini adalah merupakan sumbangan KRAFTANGAN MALAYSIA Cawangan Sarawak dalam usaha membantu pelajar-pelajar yang mengambil Peperiksaan SPM 2012 dalam subjek Rekaan Seni Visual untuk menghasilkan beg membeli belah yang bercorak batik dan menggunakan teknik ikat dan celup.

Pada peringkat pertama seramai 25 orang pelajar dan 3 orang guru dari SMK Demak Baru Kuching telah membuat kajian teknik ikat, celup dan warna. Kajian ini diselaras oleh Encik Haironi bin Haji Bohari dan dibantu oleh Puan Hajah Saptuyah bt. Mohd. Edon bersama guru-guru serta pelajar yang terlibat.

Peringkat kedua nanti pelajar-pelajar akan menbuat kerja-kerja ikat, celup dan warna ke atas kain yang sesuai untuk membuat beg.

Pada peringkat ketiga pelajar-pelajar akan dibantu untuk menjahit dan menyiapkan beg membeli belah yang bercorak batik dengan menggunakan teknik iiikat celup.

Keseluruhan komen yang diberikan menyatakan kajian ini banyak membantu pelajar-pelajar di dalam menyiapkan tugasan yang diberikan serta menarik minat pelajar-pelajar yang hadir. Mereka berharap agar KRAFTANGAN MALAYSIA dapat membantu pelajar-pelajar untuk menyiapkan produk beg membeli belah yang bercorak batik dan menggunakan teknik ikat celup kelak. Hhb…


No comments:

Post a Comment